KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o.

Firm KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o. ukončila svoji výrobní činnost ke dni 31.12.2017 


Společnost KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 – Řepy,  ke dni 31.12.2017 ukončila výrobu a v průběhu roku 2018 bude probíhat výprodej zboží ze skladových zásob s tím, že se jedná o výprodej použitého zboží, a to zejména výrobků z výstav a veletrhů a repasovaných výrobků. Výprodej zboží ze skladových zásob se netýká pouze trojcestných a čtyřcestných směšovačů. Z těchto důvodů bude zboží, a to vyjma trojcestných a čtyřcestných směšovačů, prodávajícím prodáváno za sníženou cenu a prodávající zároveň tímto s kupujícím ujednává, že u zboží dochází ke zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby dle ust. § 2168 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že je kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u tohoto zboží v době dvanácti měsíců od převzetí. Záruku za jakost prodávající kupujícímu neposkytuje.

PRODEJ SMĚŠOVAČŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ NA SMĚŠOVAČE

Servisní poradenství – p. Kalla 602 949 507


V termínu od 31.5.2019 do 7.6.2019 je zavřeno.