Reg. STABIL 02.2 D

Reg. STABIL 02.2 D Reg. STABIL 02.2 D|


Regulátor udržuje teplotu výstupní vody z kotle v nastavených mezích.

Obsahuje : 1x vlastní regulátor, 1x servopohon MK-D, 2x čidlo teploty TV-J.
Elektronický regulátor STABIL 02.2 D je určen k řízení optimální kotlové teploty se zaměřením na kotle, spalující pevná paliva - například kotle na pelety, na dřevoplyn a podobně. U všech těchto kotlů je důležité udržovat předepsanou teplotu vratné i výstupní vody. Dále je možné tento regulátor využít pro řízení topné zóny určené pro podlahové vytápění. I v tomto případě je hlídána kotlová teplota.
Kotle, vybavené tímto regulátorem mohou být sestavovány do kaskád pro dosažení potřebného výkonu.
Předpokladem využití tohoto regulátoru je aby kotle měly vlastní regulaci výkonu ( alespoň částečnou).
Regulátor je umístěn v plastové skříňce servopohonu MK - DN, se kterým tvoří jeden funkční celek. Ten se při montáži regulačního systému upevní na směšovači.
Funkce regulátoru :
Regulátor udržuje teplotu výstupní vody z kotle v nastavených mezích - to znamená, že regulátor bude směšovač DUOMIX udržovat zavřený až do dosažení optimální provozní teploty (obvykle 60°C a více). Tato teplota se na regulátoru nastavuje ovládacím prvkem "dolní mez teploty kotle" , možný rozsah nastavení "+ 40°C až +70°C ( z výroby nastaveno na 60°C). Regulace podle nastavené teploty je spuštěna až po dosažení nastavené kotlové teploty. Při některých aplikacích je možné použít místo čtyřcestného směšovače třícestný MIX.
Ochrana proti přetopení - hlídání maximální kotlové teploty - při překročení nastavené hranice této teploty dá regulátor pokyn k plynulému úplnému otevření směšovače a tím pomůže ochladit kotel na normální provozní teplotu a zabrání jeho přetopení, případně oddálí otevření ochlazovací smyčky, kterou jsou tyto kotle povinně vybaveny.
Přednosti regulátoru :
- malé rozměry a hmotnost přístroje se servopohonem
- jednoduchá montáž včetně servopohonu
- dodávka uceleného regulačního systému od jednoho výrobce (regulátor, čidla , servopohon, směšovač)
- spolehlivost
- regulátor je vyroben z osvědčených komponentů od předních výrobců
- odborná montáž a servis
- je vytvořena síť smluvních servisů v České i Slovenské republice, jejich pracovníci jsou vyškoleni naší firmou pro montáž, seřízení, a opravy všech výrobků.
- záruka, firma KOMEXTHERM Praha poskytuje na všechny vlastní výrobky záruku 24 měsíců od data prodeje
- jednoduchá obsluha
- regulátor i servopohon vynikají jednoduchostí ovládání
- dobrá cena, díky úspoře skříňky regulátoru nabízíme regulační celek za výhodnou cenu.

Kód zboží: 0701_0205
Dostupnost: Toto zboží již nedodáváme
Výrobce: KOMEXTHERM Praha
Související:
Katalogový list
Manuál


 Zpět